Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Češki Predsjednik Daje Lisabonski Sporazum Na Ustavni Sud

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
webmaster

Češki Predsjednik Vaclav Klaus je zaprijetio da će pokušati spriječiti stupanje kontroverznog Lisabonskog Sporazuma na snagu prije kraja godine.

Podržan od 17 Senatora svoje zemlje, Predsjednik Klaus, kritičar ovog sporazuma, planira uputiti ovaj dokument Ustavnom Sudu Češke na početku Kolovoza.

Raspravom o odluci je li Lisabonski Sporazum u skladu s Ustavom Češke, Vaclav Klaus će moći odgoditi uvođenje Sporazuma u Češki Zakon, dok Ustavni Sud ne donese presudu.

Ovo bi moglo omesti Švedske ambicije, trenutnog nositelja EU rotirajućeg predsjedništva, da proglasi uspješnim Lisabonski Sporazum prije kraja godine, ako ga javni referendum u Irskoj prihvati glasanjem po drugi puta.

 

 

 

 Švedski Premijer Fredrik Reinfeldt je nedavno izjavio da bi htio vidjeti Eurospku Uniju sa usvojenim Lisabonskim Sporazumom za vrijeme Švedskog predsjedavanja.

On želi da EU čelnici država na summitu u Bruxellesu 29-30 Listopada, nominiraju kandidate za dvije utjecajne pozicije koji će biti stvorene ukoliko Lisabonski Sporazum bude ratificiran. Jedna od tih pozicija je Predsjednik Europskog Vijeća, za koju se očekuje da će Velika Britanija nominirati Tony Blair-a, a druga je Visoki Predstavnik Za Vanjsku i Sigurnosnu Politiku.

Lisabonski Sporazum također predviđa diplomatske službe Europske Unije, a vrlo je kontroverzan jer njegovi kritičari kažu da će državama članicama oduzeti mnoge ovlasti.

Njemačka i Poljska još uvijek moraju ratificirati Ugovor. Iz Engleske, Andrew Duff optužuje Vaclava Klausa za odugovlačenje.

U međuvremenu, jedan od ključnih likova kampanje koja podržava Lisabonski Sporazum u Irskoj, priznao je da kampanju "Da" očekuju vrlo teška iduća dva mjeseca.

"Ima onih na suprotnoj strani koji će pokušati iskoristiti naše sadašnje nesigurnosti i potaknuti ljude u Irskoj da glasuju protiv vlastitih interesa i odbijanja Lisabonskog Sporazuma, nećemo im dopustiti da uspiju", izjavio je Pat Cox, bivši Predsjednik Europskog Parlamenta i sadašnji Predsjednik Europskog Internacionalnog Pokreta.

U čijem je pak interesu nasilno provođenje Javnog Referenduma u Irskoj po drugi puta, iako se narod prvi puta jasno opredjelio za "NE", zahvaljujući internetu, više nije nepoznanica.

Svi dobro znamo, zašto u svim ostalim od zemalja članica, nisu provedeni Javni Referendumi.
Manje njih zna, da Europska Unija, umjesto prestanka svog postojanja, onako kako je to sama odredila zakonima i odredbama, uskoro vjerovatno dobija svog predsjednika, policijske i vojne snage, diplomatska predstavništva.
Naime, na stolu je već spremno zakonsko rješenje, izbjegavanje posljedica eventualnog "NE" u Irskoj.

Amerika i Europa, dva kontinenta, samo dva predsjednika, samo jedan vlasnik.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4905 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts