Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
Ocjena: / 767
LošeOdlično 

Uvodna napomena:svirep ratni zločin što je nad njim počinjen 1990-ih u ime tzv. 'Hrvatskog naroda' i tada novokreirane tzv. 'Hrvatske države', kad je ujedno i barbarski pokraden za svoj proporcionalni dio sveukupne društvene svojine iz bivše tzv. SFRJ čijem je razvoju ravnopravno pridonosio cijelu mladost zajedno sa svim ostalim smrtnicima užasno obmanutim u tzv. građane iste - oštro je preusmjerio život Aljoše iz obitelji Đurić i uveo ga u razdoblje od skoro tri desetljeća kojeg je kao neovisni slobodni mislioc posvetio svom samoobrazovanju kroz intenzivno istraživanje Univerzalnog Prirodnog Zakona te tzv. monetarne, financijske, ekonomske i pravno/zakonodavne sfere. Unatoč svemu što se protiv istog poduzimalo, 2013 u eter se ipak uspjela probiti 'Obavijest o reapropriaciji suvereniteta, regeneraciji vlasništva nad ex-YU imovinom i odšteti' - bezrezervni trud i bespoštedno uloženo vrijeme u višegodišnje marljivo elaboriranu navedenu Dokumentaciju urodili su plodom utoliko što plovilo po fekalijama koje je Aljoša iz obitelji Đurić izgradio i dalje nema ni najsitnije pukotine kroz koju bi eventualno drek unutra propustilo. Kako se situacija u spomenutom pogledu stala usijavati u korist istine, Facebook je "iznenada" ugasio račun 'Aljoša iz obitelji Đurić'. Ujedno s time, nemoguće se iz razloga koje nije potrebno pojašnjavati ipak dogodilo te je Google, uprkos bezbrojnim web mjestima na kojima su isti počevši od 2007 godine upisani pretežno vezano uz 'Alternativnu valutu Crom' i što je još važnije isto tako i linkovani prema web sajtu 'cromalternativemoney.org', "neočekivano" presumjerio rezultate upita 'Aljoša Đurić' / 'Đurić Aljoša' / 'Aljoša iz obitelji Đurić' na ne bilo koju već jednu točno određenu stranicu web sajta 'Kontrola uma' kojeg uređuje Dražen Kasalo. Dotični Kasalo Dražen tamo je, stručno upakiranim lažima, upeo iz sve snage Internautima odvratiti pažnju od vlastitih kritičnih falinki te svoje zamašne biznismenske "nestašluke" preobratiti u opis stanovitih karakternih osobina Aljoše iz obitelji Đurić. Kreiranje situacija u kojima problem nije sama suština problema već je problem onaj tko suštinu problema objelodanjuje - najstarija je Matrixova podla trikarija uz onu mnogo poznatiju "zavadi pa vladaj". U kontekstu naslovnog iscrpnog izvještaja 'Dražen Kasalo - izdajnik koji je kroz Arbitražni sud pravde prodao svijet', Aljoša iz obitelji Đurić linija je ponašanja i princip djelovanja kojeg su stobrečanin Kasalo Dražen te udruga Čovjek i Arbitražni sud pravde zauzeli prema svakom i bilo kom ljudskom stvorenju, organizaciji, fizičkoj ili pravnoj osobi, svejedno nastupali ovi u svojstvu bilo tužitelja, bilo tuženika, bilo ugovornih protustrana, bilo partnera u poslovnim aranžmanima ili drugim projektima i odnosima ikoje vrste.

Prikrivena ispod prijateljubive krinke, Sila nečista od pamtivijeka krišom dominira svijetom onakva kakva je uvijek bila - oduvijek do srži pokvarena. Orvelovska struktura moći svojevremeno je gostila kraljeve i careve tronovima da bi se ovi potom ceremonijama pogubljivanja usred mjesnih trgova, okrutno rješavali buntovnika bilo vješalima bilo dželatskim sjekirama. Postepeno usavršavane, nedovoljno učinkovite metode vlastovanja modernizirane su u potajni Matrixov utjecaj iza državnih vlada ustoličenih masovnim medijskim propagandama kojima se publici servira fabricirano prihvaćanje kontroliranih da budu upravljani. Superiorna efikasnost tog suvremenog načina vladavine Auotkrata nad čitavom globalnom populacijom zasnovana je na jednostavnoj logici kako unutar granica proizvedene iluzije slobode nitko nema povoda pobuniti se protiv vladara ukoliko vladara navodno uopće nema već su opće okolnosti, kakvo god zlopaćenje one bile, navodno posljedica kolektivnih pogrešnih odluka. Jedini feler pri tome leži u riziku Oligarhije da joj sveprisutni diktatorski nadzor nad prividno raznolikim programom u ponudi (Dražen Kasalo te udruga Čovjek i Arbitražni sud pravde uključeni) nekim slučajem eventualno izmakne iz ruku. Drugim riječima, nipošto i nikako ne narušiti fatamorganu slobode ključ je održavanja stanja nametnutog čovječanstvu od strane krajnje gramzive Elite. Kockanje Kleptokracije sa spomenutom manjkavošću njene taktike za gospodarenje planetom, primarni je uzrok zašto unatoč uvriježenim predrasudama najvrijednija valuta današnjice jeste naracija a ne dolar ili nafta odnosno euro ili zlato. Koincidentno, zadnjih godina Wikipedija i slične društvene mreže poput Facebook-a i Twitter-a naprosto su preplavile globus, drogirajući maksimalno eksploatirani auditorij kako smo vremena pohlepnih tiranina navodno nepovratno ostavili za nama. No egzistiranje medija s izmanipuliranom naracijom sačinjenom od autoriziranog sadržaja ipak nimalo ne odgovara stvarnim težnjama krvoždernih vampira. Naime manipulacija iskonstruiranim konceptualnim dogovorom ogromnog mnoštva pojedinaca da se putem javnih pozornica razgovara isključivo o podobnim - neovisno koliko god se one pričinjale zajedničkim - ipak tuđim temama, nikad nije niti će ikad biti u stanju spriječiti ljude da prepričavaju među sobom što god im padne na pamet. Stoga je zebnja Autokrata od nepredvidivih posljedica u koje je kadra planuti mogućnost da svjetini nešto nepodobno padne na pamet eskalirala u odlučujuću finalnu bitku za ljudski um. Je li ili nije medijsko spletkarenje Dražena Kasala iznošenjem dezinformacija o sebi i udruzi Čovjek tj. Arbitražnom sudu pravde dostatno uobličeno u istinu ne bi li samo od sebe prirodno prevladavalo ostale srodne naracije među ljudima? Nije. Spadanjem prijateljske maske ukazalo se pravo lice Orvelovog protagoniste koji je usput rečeno svoju vlastitu navodno punu slobodu (»15.05.2018: nakon Objave o nepostojanju osobe DRAŽEN KASALO iz 2014 i dalje koristim osobnu iskaznicu i vozačku dozvolu koje glase na istu«) "unaprijedio" u navlačenje neupućenih laika na uokviravanje njihovih individualnih punih sloboda u sljedbeništvo njegovog strogo ograničavajućeg liderskog recepta.

Gromoglasnim kršenjem stavki 3 i 4 Članka 2 te stavke 1 Članka 21 Pravilnika Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek kojima je armirano garantirano da Stranke u sudskim postupcima pri ASP-u mogu biti em pravne em fizičke osobe, u Stobreču je 17.04.2018, nakon papazjanije odugovlačenja potrajalog 230 tmurnih dana, urotom odbijena Tužba Aljoše iz obitelji Đurić protiv Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske - "ni zbog čeg drugog" nego zato jer je prema najnovijoj kvislinškoj fabrikaciji Predsjednika ASP-a odapetoj iz bezizlazno kontradiktorne pat pozicije, Tužitelj u svojoj 300% ispravnoj Tužbi navodno »nedopušteno pokrenuo postupak protiv fiktivne pravne osobe umjesto protiv čovjeka». Odmah ispod obrazloženja u kojem stoji da je Tužba odbijena stoga što je »postupak pokrenut protiv fiktivne pravne osobe koja nije živa, stvarna niti istinita i koja samo po sebi nije niti će ikada moći djelovati pa stoga nije niti odgovorna za ikakvo djelovanje», navedeno je Rješenje ASP-a potpisala nekakvom vračarijom Gospodnjom fikcija 'Predsjednik' fiktivnog 'Suda' fiktivne 'udruge Čovjek' registrirane u fiktivnoj 'Republici Hrvatskoj'.

« StartPrev12345678910NextEnd »

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 5667 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts