Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Kanabis: 5 Stvari Koje Morate Znati O Marihuani

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
User Rating: / 1
PoorBest 

Nedavna znanstvena izvješća ukazuju na to da joint ne uništava mozak, da ne izaziva oštećenje pluća kao i duhan, ali to nećete čuti u korporativnim medijima.

Pisanjem u časopisu "Science-Nauka" prije gotovo četiri desetljeća, sociolog Erich Goode sa "New York State University" je dokumentirao sudjelovanje medija u potpori i održavanju zabrane kanabisa.

 

On je primijetio:

 

"Testovi i eksperimenti koji ukazuju na navodnu štetnost konzumiranja marihuane privlače ogromnu pozornost medija, a njihove nalaze javnost prihvaća kao činjenice. No, kad se objave ozbiljna opovrgavanja tih istraživanja, ili kada kasniji nalazi proturječe originalnim patološkim nalazima, mas-mediji ih ignoriraju ili odbacuju".Današnje ponašanje medija za mase pokazuje da se malo toga promijenilo, vijesti o objavljivanju znanstvenih studija koje podrivaju vladinu dugogodišnju propagandu se i dalje zanemaruju.


I tad je Johnny uzeo gitaru, svi su osjetili magičnu moć, podigli sretne ruke ka nebu i pjevali sa njim dan i noć "živjela trava"...

Atomsko Sklonište - Mentalna Higijena 1982, Johhny

 

 You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Evo pet posljednjih vijesti koje masmediji ne žele da saznate o pušenju trave:


1. Upotreba Marihuane Nije Povezana S Porastom Šizofrenije


Tijekom posljednjih nekoliko godina, svijet medija kao i federalnih dužnosnika u Velikoj Britaniji, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama uporno promovira ideju da pušenje trave izaziva mentalne bolesti.

Možda najvažnije, u 2007 godini je MSM izvijestio da kanabis može povećati rizik oboljenja od psihotičnih bolesti kasnije u životu za oko 40%,ideja koju su aktivno promovirali i američki službenici iz ureda anti-droga.

Dakle, ima li istine u tvrdnji da pušenje marihuane izaziva dramatičan porast duševnih bolesti?

Ne, uopće ne prema rezultatima studije objavljene u Srpnju u časopisu "Schizophrenia Research-Istraživanje Šizofrenije".

Istraživači sa "Keele University Medical School" iz Velike Britanije su usporedili trendove korištenja marihuane i porast shizofrenije u Engleskoj u razdoblju između 1996 i 2005 godine.

Naučnici su izvijestili da su učestalost i prevalencija šizofrenije i psihoze bili stabilni ili u padu tijekom tog perioda, iako je korištenje kanabisa među širom populacijom raslo.

Do očekivanog porasta u dijagnozama shizofrenije i psihoze nije došlo tijekom tog 10-godišnjeg razdoblja, zaključili su autori.


2. Pušenje Marihuane Ne Oštećuje Pluća Kao Pušenje Duhana

Svatko zna da je pušenje marihuane štetno, ako ne i više štetno za pluća od pušenja cigarete, zar ne?

Krivo, pogrešno u skladu sa studijom koju je tim istražiteljima sa Novog Zelanda objavio u "European Respiratory Journal" u Kolovozu.

Istraživači sa "University of Otago" su usporedili posljedice pušenja kanabisa i duhana na pluća u preko 1.000 odraslih.

Izvijestili su da se čini da kanabis ima različite učinke na plućne funkcije od posljedica koje izaziva duhan.

Predvidivo, znanstvena neugodna istina nije bila objavljena u medijima za mase.


3. Upotreba Marihuane Više Potencijalno Štiti Nego Što Oštećuje Mozak

Da li pušenje jointa ubija moždane stanice?

Konzumiranje alkohola zasigurno ne, a mnogi protivnici reforme zakona o marihuani tvrde da su negativni učinci marihuane na mozak još gori od onih koje izaziva alkohol. Jesu li u pravu?

Nisu u skladu s nedavnim nalazima objavljenim ovog ljeta u časopisu "Neurotoxicology and Teratology".

Istražitelji na "University of California" u San Diegu su pregledali integritet bijele tvari u adolescenata koji su poznati po konzumiranju alkohola i marihuane.

Izvijestili su da mladići koji konzumiraju pet ili više pića na jednoj zabavi, i djevojke koje konzumiraju četiri ili više pića na pijankama pokazuju znakove oštećenja bijele tvari u osam regija mozga.

Nasuprot tome, "alkoholičari" koji su osim ispijanja pića konzumirali i marihuanu, pokazuju manja oštećenja u 7 od 8 dijelova mozga.

Alkoholičari koji također koriste marihuanu ne pokazuju dosljedne razlike odstupanja od ne-korisnike kao i pijanka pije samo grupa", autori zaključio je.


Moguće je da marihuana ima neka neuro-zaštitna svojstva u ublažavanju oksidacijskog stresa vezanog uz alkohol ili umiranje stanica, zaključili su.

Do danas, samo je nekoliko medija, gotovo isključivo fakultetskih novina izvijestilo o ovome.4. Marihuana Je Prepreka, A Ne Lansirna Rampa Za Upotrebu Teških Droga

Alarmisti tvrde da će eksperimentiranje s kanabisom neizbježno dovesti do uporabe drugih nezakonitih droga, uporni su u medijima bez obzira na statističke podatke koji ukazuju da ogromna većina onih koji probaju marihuanu nikad ne prelazi na korištenje kokaina ili heroina.

Osim toga, nedavna istraživanja pokazuju da uzimanje trave može isto tako potisnuti nečiju želju da korištenje teške droge.


U lipnju, naučnici iz Pariza su objavili u časopisu "Neuropsychopharmacology" i zaključili da je oralna primjena THC-a (delta-9-tetrahydrocannabinol) u životinja smanjila njihovu ovisnost o opijatima.


Isto tako, istraživači sa "New York State Psychiatric Institute" su ovog ljeta izvijestili u časopisu "American Journal on Addictions" da će se subjekti koji se liječe od droga, a povremeno koriste marihuanu vjerovatnije pridržavati tretmana za liječenje ovisnosti o drogama.

Ova studije također nisu privukle pažnju masmedija.


5. Vladine Anti-Joint Reklame Više Potiču Nego Što Obeshrabruju Upotrebu Marihuane

Naravno, mnogi već znaju da reklamna kampanja anti-marihuana američke savezne vlade od $2 milijarde dolara nije uspjela odvratiti gledatelje od pušenja trave, ali tko je znao da je kampanja ovako loša?

Prema novoj studiji objavljenoj u online časopisu "Health Communication", podaci objavljeni od strane istražitelja na "Annenberg" školi za komunikacije na Sveučilištu u Pennsylvaniji pokazuju da mnoge od reklama vladinih javnih službi zapravo potiču na upotrebu trave.

Nepotrebno je reći, o ovome u mainstream medijima ni traga ni glasa.


Autor I Izvor

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3014 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts