Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Banka Vremena Zagreb: Korak Bliže Prema Održivim Zajednicama

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
User Rating: / 10
PoorBest 

Uzajamno poštovanje i solidarnost temelji su na kojima je pokrenuta novoosnovana Banka Vremena Zagreb, nekonvencionalni ekonomski model kroz kojeg članovi mogu razmjenjivati talente i vještine u vremenskim jedinicama umjesto u tradicionalnom zakonskom sredstvu plaćanja, to jest oružju globalne financijske elite za masovno porobljavanje ljudske populacije. Alternativni način postojanja i djelovanja na kojeg su se usudili ovi Zagrebčani, korak je bliže prema poštenoj samoodrživoj lokalnoj zajednici na tom području Hrvatske. Aktivnosti, vijesti i događaji vezani za Banku Vremena Zagreb mogu se pratiti na sljedećoj Facebook stranici: http://www.facebook.com/groups/307938085939441

 

ZAGREB - Banka vremena je zajednica ljudi u kojoj se umjesto novaca ulaže vrijeme i znanje. Naša osobna kreativnost bez predatorskog oblika života kojim smo okruženi. U svakoj je državi ključan faktor čovjek, odnosno ljudska zajednica kojoj država pripada i koja skrbi za njezin opstanak. Pošto smo danas suočeni s državom koja ima naznaka razorna djelovanja na pojedinca i više je nego potrebno međuljudsko povezivanje. Uzajamno poštivanje svakog pojedinca, te shvaćanje da je svaki čovjek jednako vrijedan glavne su smjernice banke vremena. Potreban je program u koji bi se upisivali ljudi koji bi šifrom imali pristup svim ostalim članovima, te bi se preko telefona pojedinačno dogovaralo o uslugama koje trebaju, odnosno pružaju. Jednomjesečni sastanci omogućili bi pregled pruženih usluga, a i druženje ljudi iskrenog osmjeha...

Banka vremena je jedan od oblika društvenog korisnog rada kojom se definira uzajamno vrednovanje rada u zajednici i šire.Takav oblik je poznat iz davnine, odnosno u hrvatskim selima to je bila praksa ,,ti meni, ja tebi,,. Unutar seoskih zajednica postajala je i zajednička zemlja koja je služila za ispašu stoke, peradi itd., gdje su zajednički čuvali svoje blago.
U današnje vrijeme nužno je pokretati alternativne načine preživljavanja po uzoru na naše pretke. Zbog nedostatka sredstava za život  pojedinac je osuđen  na propadanje i otuđenje od okolice.

Društvo kakvo zamišljam temeljiti će se na biranju susjeda i sredine življenja, no do takvog društva treba izraditi modele po kojima će se takve zajednice ponašati. Sasvim sigurno je i smisao banke vremena koja izbacuje novac iz opticaja model koji će mnoge zajednice prihvatiti zbog samoodrživosti.

Sustav banke vremena se isključivo treba odnositi na jedinicu vremena u jednakoj vrijednosti rada bez obzira tko kakvu uslugu nudi. Smatram da svaki pojedinac jednako vrijedi bez obzira što radi, ali da taj rad bude kreativan. Kroz banku vremena će se dobiti i svojevrsno ocjenjivanje pojedinaca u društveno korisnom radu unutar zajednice.

BANKA VREMENA UZAJAMNE OSOBNE SOLIDARNOSTI

Pod ovim imenom se podrazumijeva da jedan pojedinac pomaže drugome uz uzajamno poštovanje i solidarnost. Priljateljska banka vremena je najniži oblik zajedničke suradnje i prvi korak prema samoodrživim modelima zajednica.

BANKA VREMENA GRUPE POJEDINACA- POZNANIKA

Pod drugim korakom podrazumjeva se model u kojem bi barem desetak pojedinaca međusobno jedni drugima razmjenjivali svoje radne vještine u jedinici vremena, te kao takvi bi si međusobno smanjili životne troškove, podigli standard i višestruko smanjili osjećaj otuđenosti.

Izradom tablica usluga i kontakata stvorili bi svoju osnovnu mini banku vremena. Čovjek kroz svoj život stekne nekoliko desetaka vještina kojima se može unutar banke vremena odužiti onima koji su njemu učinili neku uslugu. Podrazumijeva se da se neće direkno odužiti onome koji je  njemu učinio uslugu, nego onome unutar banke vremena kome trebaju njegove vještine.

BANKA VREMENA

Za ovaj naziv, odnosno treći korak potrebno je imati nekoliko desetaka pojedinaca i pogodan je za banke vremena unutar postojećih nevladinih organizacija. U trećem koraku potrebno je uvesti koordinatora raspoloživog vremena koji bi vodio brigu o funkcioniranju same banke vremena (ZAPOSLENIK).

U ovom koraku možemo u punom smislu definirati cijelokupni model, jer za manji broj je neisplativ i nije nužan jer se tek sada stvara baza gdje nije nužno da se svi međusobno dobro poznajete i da imate obostrano povjerenje. Unutar ovakve banke vremena dobiti će se više stotina usluga i stvarni promet, pa je potrebno ugraditi modele protiv zloupotrebe i modele cijelokupne organizacije, te postići učinkoviti servis banke vremena.

Jedan od modela na kojem se smanjuje zloupotreba je da se ovakav sustav izgrađuje unutar već postojećih građanskih nevladinih organizacija ili da se članstvo uzima putem preporuke već postoječih članova.

BANKA VREMENA IZMEĐU NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Princip  je isti, ali služi da se nevladine organizacije sa svojim članovima nadopunjuju u svojim građanskim inicijativama gdje bi se višestruko povećao broj uspješnih građanskih akcija i razvoj civilnog društva. Često vrlo kvalitetni idejni projekti ne postignu uspjeh, jer matična nevladina organizacija nema dovoljan broj aktivista ili nemaju dovoljan stručni kadar u svim segmentima projekta što bi se kroz ovakav model umrežavanja višestruko poboljšalo u korist općeg dobra.

Osnova modela je da sve članice banke vremena imaja obavezu da se kod svakog poziva bilo koje članice banke vremena pismeno očituju o zatraženoj usluzi, te kako i na koj način nude uslugu članici domaćinu. (zašto da ili ne, s koliko aktivista i u kojem segmentu pružaju uslugu)?

Odazvane članice imale bi obavezu donijeti tablicu svojih aktivista koji sudjeluju u projektu, te koliko sati i sa kojom uslugom pristupaju. Domaćin članica akcije je dužna isposlovati u nadležnom ministarstvu upis u volontersku knjižicu svih odazvanih volontera i odužiti se s radnim satima unutar banke vremena sa svojim uslugama, te svu potrebnu dokumentaciju proslijediti koordinatoru banke vremena nevladinih organizacija radi podizanja transparentnosti. Članica domaćin također je dužna  napraviti izvješće, analizu postignutog i svojevrstan priručnik za takve idejne projekte. Na taj način stvarala bi se baza uzajamnog iskustva za kvalitetnije i uspješnije djelovanje građanskih akcija.

Uz banku vremena nevladinih organizacija svaka članica banke vremena dobila bi sve potrebne informacije da unutar svoje organizacije uspješno napravi model banke vremena trećeg koraka. Na taj način bolje će se povezati članovi organizacija, smanjiti životne troškove, te će imati više vremena i poticaja da se aktivnije uključe u rad civilnog sektora.

Tijekom razvoja funkcioniranja banke vremena unutar nevladinih organizacija poželjno je da se povežu unutarnje banke vremena u krovnu banku vremena međusobnog solidarnog podizanja standarda samoodrživosti mreže nevladinih organizacija.

Sveti čovjek se naježio od pogleda na njihovu mizeriju i patnje. Bog je rekao: "Upravo si vidio Pakao".

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 6661 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts